ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
   - ลักษณะงาน พิจารณารับประกันภัย และติดต่อลูกค้า, ตัวแทน, Tele Sale, Call Center และผลิตกรมธรรม์
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมเบ็ดเตล็ด อย่างน้อย 3 ปี

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1. พนักงานธุรการตั้งเบิก สาขาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาลำปาง

ลำปาง

1. พนักงานธุรการตั้งเบิก สาขาลำปาง จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาเทพารักษ์

เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

1. พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน สาขาเทพารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

1. พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน สาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงาน Call Center

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่ บางแค / ฺแจ้งวัฒนะ

บางแค / ฺแจ้งวัฒนะ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงานประจำสาขายโสธร

ยโสธร

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขายโสธร จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาหาดใหญ่

หาดใหญ่

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานขายประจำสาขา หาดใหญ่ จ.สงขลจำนวน 2 อัตรา
   - เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานทีมส่งเสริมการขาย Modern Trade

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีประสบการณ์ส่งเสริมการขายด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานการลงทุน

สำนักงานใหญ่

- อายุ ไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การเงิน ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีความกระตือรือล้นและรับผิดชอบสูง
- หากมีวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจการสินไหม

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสินไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยการตลาด ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง (กรุงเทพ และปริมณฑล)

กรุงเทพ และปริมณฑล

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
20
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้

***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกสินไหม / ผู้จัดการสาขา

สำนักงานใหญ่/ ทั่วประเทศ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสินไหมอย่างน้อย 4 ปี หรือ ด้านบริหารทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

สมัครงาน
20
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับส่งเอกสาร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Analyst)

สำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คำนวณ และจัดทำอัตราเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาสถิติ คณิตศาสตร์ การประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์
- สามารถใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน
3
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

วิทยากร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต
- มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดหลักสูตร การสอน บรรยาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
5
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

ผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญาตรี หรือโท
- มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือการตลาดประกันภัยในระดับบริหาร อย่างน้อย5ปี

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
10
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สำนักงานใหญ่

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
10
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

PMO (Project Management Officer)

สำนักงานใหญ่

Job Description:
1. Support project team to utilize methodology (PMBOK, Agile)
2. Provide analytical for resource allocation/sharing/and budgeting.
3. Coordinate strategic initiatives through cross-project management.
4. Foster clear communication and synchronize activities and Knowledge Management among multiple project teams.
5. Measure and report overall project performance to senior management.
 
คุณสมบัติ
1. มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ด้าน IT, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้ด้านสถิติ และเครื่องมือด้าน Project management (PMBOK, AGILE) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ยึดมั่นในหลักการ และกล้าในการนำเสนองาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงานประจำสาขาลำพูน

ลำพูน

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขาลำพูน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขามหาสารคาม

มหาสารคาม

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน   จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาภูเก็ต

ภูเก็ต

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขากบินทร์บุรี

กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน สาขากบินทร์บุรี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงานการตลาด / ภาคกลาง และตะวันออก

ภาคกลาง และตะวันออก

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำฝ่ายประกันภัยต่อ ต่างประเทศ และประกันภัยทางทะเล & ขนส่ง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัย 2 - 3 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานบัญชี

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก / สาขา

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
5
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

Mobile Application Developer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมมือถือบนระบบAndroid /IOS
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาAndroid Studio /HTML5,CSS,JQuery
- มีความรู้ในการเชื่อมต่อAPI และSensorเช่นLocation ,Social media, Bluetooth
- มีประสบการณ์ offline storage, threadingและperformance tuning
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบMobile Application

สมัครงาน
3
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET หรือ Java หรือ PHP ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database

สมัครงาน
5
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

Programmer (Website)

สำนักงานใหญ่

- เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับ PHP/Object oriented Programming, MySQL, HTML 5, CSS 3 และ สามารถเขียนโปรแกรมกับ CMS JOOMLA ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET, Java หรือ PHP ได้ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database
- มีประสบการณ์ขียนระบบงาน ทั้งแบบ Web , c
Client Window form หรือโทรศัพท์มือถือ
- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ระบบงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ใช้ได้ดี
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

รองผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

สำนักงานใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในงานบริหารจัดการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุน
- วิเคราะห์และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ (ตราสารหนี้ ตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ) รวมถึงการกำหนดสัดส่วนการลงทุน
- ติดตามบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศและหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- วิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงการลงทุน
- สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในงานปฏิบัติการลงทุน

คุณสมบัติ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 40 ปี
- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้น มีความรู้ความชำนาญด้านการลงทุนและด้านบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานสายงานจัดการลงทุนหรือการวิเคราะห์การลงทุน
- หากผ่าน CFA หรือ CISA ระดับ 3 หรือมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- คุณสมบัติข้างต้นอาจยืดหยุ่นได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติโดยรวมอื่นๆที่โดดเด่น

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบIT ,มีความรู้ด้านระบบNetwork
- สามารถเขียนโปรแกรม, ใช้SoftwareในการจัดทำWebsiteได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

ช่างประเมินราคา

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านประเมินราคารถยนต์จากบริษัทประกันภัย หรืออู่มาก่อน
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
3
22 มี.ค. 2561 อัตรา

พนักงานการตลาด (โครงการ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน35ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน ขยายงานด้านสถาบันการเงิน เยี่ยมเยียนและสร้างความสัมพันธ์สถาบันการเงินที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ดูแล (ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์)
- สามารถใช้งานMicrosoft Officeได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานประกันอัคคีภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
4
22 มี.ค. 2561 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาด (โครงการ 2)

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3