ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

29 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานควบคุมภายในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา

ภาคเหนือ

1. พนักงานควบคุมภายในภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดในเขตภาคกลางได้
   - มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน และสาขาภูมิภาคจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
29 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาลพบุรี

ลพบุรี

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ สาขาลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
29 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาเชียงราย

เชียงราย

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขาเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานประจำสาขาลำพูน

ลำพูน

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขาลำพูน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1.  พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง Big C พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
   - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน   จำนวนสาขาละ 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประกันอิสรภาพ

สาขาร่มเกล้า

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน รับแจ้งงานขายประกันอิสรภาพ และงานสินไหม ประจำที่ศาล และสถานีตำรวจ เขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าปรับต่อศาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
22 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานการตลาดออนไลน์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้ Computer ได้ดี และมีความรู้เรื่อง Social Media
- หากมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานประจำสาขาอุตรดิตถ์

สาขาอุตรดิตถ์

1. พนักงานขายประจำสาขา 1 อัตรา
   - เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานประจำสาขาชัยนาท

สาขาชัยนาท

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงานพิจารณารับประกันอัคคีภัย

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน35ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน พิจารณารับประกันภัย และติดต่อลูกค้า, ตัวแทน และโบรกเกอร์
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานประกันอัคคีภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา

IT Support

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ,และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้าน Database Informix ,Back up และทำDPR ,Momitor และคอยดูแลแก้ปัญหา HW Sever จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาด (โครงการ 2)

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

1.พนักงานการตลาด สาขาประตูเชียงใหม่ และสาขาหางดง จำนวนสาขาละ 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าแผนก ฝ่ายบัญชี

สำนักงานใหญ่

ขอบเขตงาน
- ปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส และปี
- จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี และ คปภ.
- จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC)
- จัดทำรายงานทางการเงิน ตามที่ คปภ. กำหนดให้ทดสอบในอนาคต เช่น Stress Test, RBC2 และ อนาคตจะมี ORSA Report (Own Risk and Solvency Assessment) ซึ่งจะต้องจัดทำให้ คปภ. ในช่วงต้นปี - กลางปี 2561
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านเปิดงบการเงิน หรือ บัญชีประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน RBC หรือ Stress Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง (กรุงเทพ และปริมณฑล)

กรุงเทพ และปริมณฑล

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
20
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการเงินสำรองภาค

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ
- สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานตามสาขาต่างๆ ในภาคต่างๆได้

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาด (ภาคใต้ตอนล่าง)

ภาคใต้ตอนล่าง

- เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET, Java หรือ PHP ได้ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database
- มีประสบการณ์ขียนระบบงาน ทั้งแบบ Web , c
Client Window form หรือโทรศัพท์มือถือ
- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ระบบงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ใช้ได้ดี
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET หรือ Java หรือ PHP ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้

***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกสินไหม / ผู้จัดการสาขา

สำนักงานใหญ่/ ทั่วประเทศ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสินไหมอย่างน้อย 4 ปี หรือ ด้านบริหารทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

สมัครงาน
20
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับส่งเอกสาร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Analyst)

สำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คำนวณ และจัดทำอัตราเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาสถิติ คณิตศาสตร์ การประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์
- สามารถใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน
3
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

วิทยากร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต
- มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดหลักสูตร การสอน บรรยาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

ผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญาตรี หรือโท
- มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือการตลาดประกันภัยในระดับบริหาร อย่างน้อย5ปี

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยสะเดา (สงขลา)

สะเดา (สงขลา)

1. พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขามหาสารคาม

มหาสารคาม

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน   จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยตาก

ตาก

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาภูเก็ต

ภูเก็ต

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สำนักงานใหญ่

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
10
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขากำแพงเพชร

กำแพงเพชร

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขากำแพงเพชร
- เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
2. พนักงานรับประกันอิสรภาพ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน รับแจ้งงานขายประกันอิสรภาพ และงานสินไหม ประจำที่ศาล และสถานีตำรวจ เขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าปรับต่อศาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขากบินทร์บุรี

กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน สาขากบินทร์บุรี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

Corporate Communication

สำนักงานใหญ่

Job Description
*  ดูแลงานด้านสื่อสารการตลาดและการตลาดดิจิทัลขององค์กร
*  วางกลยุทธ์ด้านการผลิต Content/ข้อมูล และดูแล Content ที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
*  ดูแลงานทางด้านการออกแบบ เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแต่ละประเภทได้
 
 
Qualification
*  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
*  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด วารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์ บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
*  มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
*  มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดี
*  มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการติดต่อประสานงาน และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
*  สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น Illustrator, InDesign, Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานพัฒนาระบบงาน และบริการ (อาวุโส)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- ลักษณะงาน พัฒนา วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขระบบงานต่างๆ
- มีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานตัวแทนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย –หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความเป็นกันเอง
- มีทักษะในการอบรม และพูดจาโน้มน้าว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความรู้ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ)
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
8
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยขึ้นไป ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สำนักงานใหญ่

- เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ ด้านการบริหารงานประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมถึงสุขภาพ และทรัพย์สิน ในระดับแผนกหรือสูงกว่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่องาน
- พิจารณาตำแหน่งงานตามความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดเชี่ยวชาญด้านประกันภัยทางทะเล

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยทางทะเล อย่างน้อย 3 ปี

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำฝ่ายประกันภัยต่อ ต่างประเทศ และประกันภัยทางทะเล & ขนส่ง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัย 2 - 3 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างประจำอาคาร)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการอาคาร
- สามารถบริหารงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรได้ดี
- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยการตลาด ฝ่ายบริหารงานตัวแทน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน อย่างน้อย 2 ปี
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานบริหารงานตัวแทน สาขา กทม.

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
3
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

Programmer (Website)

สำนักงานใหญ่

- เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับ PHP/Object oriented Programming, MySQL, HTML 5, CSS 3 และ สามารถเขียนโปรแกรมกับ CMS JOOMLA ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

Mobile Application Developer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมมือถือบนระบบAndroid /IOS
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาAndroid Studio /HTML5,CSS,JQuery
- มีความรู้ในการเชื่อมต่อAPI และSensorเช่นLocation ,Social media, Bluetooth
- มีประสบการณ์ offline storage, threadingและperformance tuning
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบMobile Application

สมัครงาน
3
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการลงทุน

สำนักงานใหญ่

- อายุ ไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การเงิน ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีความกระตือรือล้นและรับผิดชอบสูง
- หากมีวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

รองผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

สำนักงานใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในงานบริหารจัดการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุน
- วิเคราะห์และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ (ตราสารหนี้ ตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ) รวมถึงการกำหนดสัดส่วนการลงทุน
- ติดตามบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศและหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- วิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงการลงทุน
- สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในงานปฏิบัติการลงทุน

คุณสมบัติ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 40 ปี
- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้น มีความรู้ความชำนาญด้านการลงทุนและด้านบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานสายงานจัดการลงทุนหรือการวิเคราะห์การลงทุน
- หากผ่าน CFA หรือ CISA ระดับ 3 หรือมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- คุณสมบัติข้างต้นอาจยืดหยุ่นได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติโดยรวมอื่นๆที่โดดเด่น

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่ บางแค - พระราม 3 / ฺBig C แจ้งวัฒนะ

พื้นที่บางแค - พระราม 3

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
2
13 ธ.ค. 2560 อัตรา

พนักงาน Call Center

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก / สาขา

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบIT ,มีความรู้ด้านระบบNetwork
- สามารถเขียนโปรแกรม, ใช้SoftwareในการจัดทำWebsiteได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

ช่างประเมินราคา

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านประเมินราคารถยนต์จากบริษัทประกันภัย หรืออู่มาก่อน
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
5
13 ธ.ค. 2560 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3