ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ท่านที่สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ช่วงวันที่ 18-23 มีนาคม 2564 กรุณาสมัครใหม่อีกครั้งเนื่องจากระบบขัดข้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

07 เม.ย. 2564 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยสินไหม - ผู้จัดการสาขา

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสินไหมรถยนต์ / ธุรกิจประกันภัย ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ดี
- มีภาวะผู้นำ
- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งในสาขากรุงเทพปริมณฑลและภูมิภาคได้

สมัครงาน
จำนวนวมาก
29 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

Mobile Application Developer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมมือถือบนระบบAndroid /IOS
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาAndroid Studio /HTML5,CSS,JQuery
- มีความรู้ในการเชื่อมต่อAPI และ Sensorเช่น Location , Social media, Bluetooth
- มีประสบการณ์ offline storage, threadingและperformance tuning
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบ Mobile Application

สมัครงาน
3
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (กทม.)

กทม.

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C#.Net ,Java มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL

สมัครงาน
10
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานบริการสินไหม

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทประกันภัยประมาณ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาชุมพร

ชุมพร

1. พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอู่

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

ช่างประเมินราคาภูมิภาค

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านประเมินราคารถยนต์จากบริษัทประกันภัย ศูนย์รถยนต์ หรืออู่มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานใน กทม. ได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
จำนวนวมาก
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีทักษะการทำสื่อการสอน กราฟฟิก ตัดต่อภาพ และ VDO
- มีทักษะการนำเสนอ กล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และมีความคิดสร้างสรรค์
- หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประเมินทรัพย์สิน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยประเมินทรัพย์สิน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีประสบการณ์ด้าน การประเมินทรัพย์สิน ประมาณ 3 ปี

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาจันทบุรี

จันทบุรี

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ สาขาจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Call Center

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

System Engineer

สำนักงานใหญ่

- การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี Virtualization and containerization (i.e., VMware, Hyper-V, Xen)
- มีประสบการณ์ใน Informix / Oracle Troubleshoot
- มีประสบการณ์ monitoring systems
- มีความชำนาญดูแล Server Windows OS , Linux
- สามารถทำงาน ร่วมกับทีม 24x7

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

System Analyst

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Science / Information Technology, Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทํางานในสายงานประกันวินาศภัยหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม C#.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเข้าในระบบ Database (RDBMS) และ SQL Query
6. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
7. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว เข้าใจ ทีมงานและผู้ร่วมงาน
9. มีความสามารถใช้การสร้างทีมงาน ถ่ายทอดความรู้ และการทำงานเป็นทีม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ ออกแบบ Flow การทำงาน ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Application
2. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆใน Application
3. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Application เช่น System document, Schedule Planning, Resource Planning เป็นต้น
5. ออกแบบ Database
6. ออกแบบฐานข้อมูล Functional spec
7. เขียนโปรแกรม C#.NET เป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสระแก้ว

สระแก้ว

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาปทุมธานี

ปทุมธานี

1. พนักงานเคลมหน้าเคาน์เตอร์ สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานตั้งเบิก สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

3. พนักงานสารบัญ ประจำสาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
3
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

วิศวกรรมข้อมูล

สำนักงานใหญ่

- ป.ตรี - โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบข้อมูล สาขาวิชา Big Data , Data Analytic
- ความสามารถในการใช้เครื่องมือ : SQL,NoSQL Oracle,Hadoop,Cloudera,Cloud Computing,SAP,MonggoDB / Big Data tools อย่างใดอย่างหนึ่ง

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานตั้งเบิกธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระราม 2

พระราม 2

1. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 2 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ
2. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
2
17 มี.ค. 2564 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5