ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานตั้งเบิกธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานสาขาประจำสระแก้ว

สระแก้ว

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยหลังสวน จ.ชุมพร

หลังสวน / ชุมพร

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาเบตง จ.ยะลา

เบตง จ.ยะลา

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระราม 2

พระราม 2

1. พนักงานเคลมหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1. พนักงานรับส่งเอกสาร สาขาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

1. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ด่วนจำนวนมาก!!!

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สาขากทม.

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาขอนแก่น

ขอนแก่น

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขากบินทร์บุรี

กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับแจ้งประกัน / อุบัติเหตุ (Call Center)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
จำนวนมาก
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานอัคคีภัย

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน35ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน ออกตรวจสอบClaimในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมทั้งงานเอกสารสนับสนุนด้านสินไหม
- สามารถใช้งานMicrosoft Officeได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมอัคคีภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานใหญ่

ขอบเขตงาน
- ดูแลงานด้านสื่อสารการตลาดและการตลาดดิจิทัลขององค์กร
- วางกลยุทธ์ด้านการผลิต Content/ข้อมูล และดูแล Content ที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- สามารถดูแลงานทางด้านการออกแบบได้ เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแต่ละประเภทได้ Qualification:

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด วารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์ บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดี * มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการติดต่อประสานงาน และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น Illustrator, InDesign, Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตอนบน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาร่มเกล้า

ร่มเกล้า

1. พนักงานรับประกันอิสรภาพ จำนวน 2 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน รับแจ้งงานขายประกันอิสรภาพ และงานสินไหม ประจำที่ศาล และสถานีตำรวจ เขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าปรับต่อศาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประกันภัยเบ็ดเตล็ด (สินไหมสุขภาพ)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพ หรือสาธารณสุขจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับส่งเอกสาร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
จำนวนมาก
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

Systems Analyst

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C#.Net ,Java มีความรู้และความสามารถด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL
- มีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบ
- มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

- มีประสบการด้านวินาศภัยประกันภัย งาน Non motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C#.Net ,Java มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL

สมัครงาน
10
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส

สำนักงานใหญ่

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 40 ปี
- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้น มีความรู้ความชำนาญด้านการลงทุนและด้านบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานสายงานจัดการลงทุนหรือการวิเคราะห์การลงทุน
- หากผ่าน CFA หรือ CISA ระดับ 3 หรือมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำ Financial Model และสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ดี
- สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว คิดเชิงกลยุทธ์ได้ และสามารถสื่อสารได้ดี
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- คุณสมบัติข้างต้นอาจยืดหยุ่นได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติโดยรวมอื่นๆที่โดดเด่น

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

อนุญาโตตุลาการ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ ด้านทนาย, อนุญาโตตุลาการ ในธุรกิจประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

ทนายความ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ ด้านทนาย ธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบังคับคดี

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้บังคับคดีอย่างน้อย 4 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานติดตามหนี้บังคับคดีกับบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง ควบคุมอารมณ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้ดี
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยเรียกร้อง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานเรียกร้องประกันภัยอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานติดตามรถหาย

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงการสูญหายของรถยนต์ ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
1
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจการสินไหม

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสินไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานควบคุมคุณภาพและทดสอบระบบงาน

สำนักงานใหญ่

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการประกันภัย, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Network, มาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT
- มีประสบการณ์ด้านการทดสอบระบบ (Testing)
- มีประสบการณ์ด้านการประกันภัย
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น Microsoft office, Microsoft SQL เป็นต้น

สมัครงาน
6
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
10 เม.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาด (โครงการ 2)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน35ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน ติดต่อลูกค้านิติบุคคล สหกรณ์ หน่วยงานราชการ โรงงาน บริษัท และอื่นๆ
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- สามารถใช้งานMicrosoft Officeได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานประกันอัคคีภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
25 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่ลาดพร้าว / บางกะปิ

พื้นที่ลาดพร้าว / บางกะปิ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
1
11 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำนักงานใหญ่

Key Responsibilities
- Prepare data for reserving and pricing work
- Analyze portfolio

Qualifications
- Bachelor or Master Degree in Statistics, Mathematics Actuarial Science, or related subjects
- Good skill in Excel
- Experience in R or SAS

สมัครงาน
1
11 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

Project Administrator

สำนักงานใหญ่

Job description
- File, document control, achieving and retrieving of documents, materials and files.
Coordinate an executive's schedule, provide administrative support and keep related business transactions.
- Conducts research, collecting pertinent information and/or conferring with involved individuals regarding projects/programs, providing requested information and researching and compiling data as directed by the Manager.
- Serves as liaison with other departments, assisting in the development and completion of projects, attending to routine administrative matters and coordinating interdepartmental efforts to further communication, as needed.
Qualification
- Male or Female, Age 22 – 30 Years Old
- Bachelor’s degree in business studies, management studies, information technology, public administration, or other relevant subjects.
- Experience in Administrator would be advance.
- Good command of written and spoken English
- Good computer skills and Microsoft Office.

สมัครงาน
1
11 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้
***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
11 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาอุดมสุข

อุดมสุข

1. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
1
11 มี.ค. 2563 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยตรวจการสินไหม

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสินไหม, สินไหม อย่างน้อย 3 ปี

สมัครงาน
1