ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

22 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานกลยุทธ์องค์กร

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ในระดับชำนาญ
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสระบุรี

สระบุรี

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสกลนคร

สกลนคร

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับแจ้งประกัน (Call Center)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานอะไหล่

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้เกี่ยวกับราคาอะไหล่ อู่และร้านอะไหล่
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานบัญชี

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
18 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานรับประกันอิสรภาพ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน รับแจ้งงานขายประกันอิสรภาพ และงานสินไหม ประจำที่ศาล และสถานีตำรวจ เขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าปรับต่อศาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พยาบาลวิชาชีพ

สำนักงานใหญ่

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์โรค, อ่านเอกสารทางการแพทย์, ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆ ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพพยาบาล 2-5 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหมจากบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มืทักษะการติดต่อประสานงาน และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

เสมียนทนายความ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ ด้านงานสำนักงานทนายความ หรือธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

System Engineer (IT)

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ดูแลติดตาม และแก้ปัญหาระบบงาน , Infrastructure System ได้ตลอด 24x7
- เฝ้าระวัง ตรวจสอบระบบ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว
- ร่วมกับทีม SE สร้างความเชื่อมัน ให้กับผู้ใช้ระบบงาน และผู้บริหาร
- ติดตั้ง และปรับแต่ง ระบบ Infrastructure System ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบ และทดสอบ ค้นหาจุดโบกพร่อง ช่องโหว่ ของระบบแจ้งให้ทีม SE
- ร่วมกับทีม SE ทำสำรอง และกู้ข้อมูลระบบ Infra system , VMWARE , Database
- ร่วมกับทีม SE ติดตั้ง , ปรับแต่ง และ จัดการการใช้งาน Public Cloud
- จัดทำรายงานปัญหาประจำวัน เสนอทีม SE
- ประสานงาน vendor แก้ไขปัญหา Hardware System
- ดูแลศูนย์สำรอง ร่วมกับทีม SE
- ให้ความร่วมมือ ทำงานร่วมกับทีม IT 
คุณสมบัติ
- การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี Virtualization and containerization (i.e., VMware, Hyper-V, Xen)
- มีประสบการณ์ใน Informix / Oracle Troubleshoot
- มีประสบการณ์ monitoring systems
- มีความชำนาญดูแล Server Windows OS , Linux
- สามารถทำงาน ร่วมกับทีม 24x7

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาภูเก็ต

ภูเก็ต

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอู่

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาระยอง

ระยอง

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาชัยภูมิ

ชัยภูมิ

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบภายใน (Compliance)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน หรือ Compliance จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยเรียกร้อง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ด้านงานเรียกร้องประกันภัยอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเรียกร้อง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ด้านงานเรียกร้องประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานเรียกร้อง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานเรียกร้องประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาลพบุรี

ลพบุรี

1. พนักงานรับส่งเอกสารควบงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่พระราม 3

Market Place นางลิ้นจี่

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยสัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ / ชลบุรี

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย / หญิง
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
   - มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานบริหารงานตัวแทน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา

พนักงานประจำสาขาพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1. พนักงานรับส่งเอกสาร สาขาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาจันทบุรี

จันทบุรี

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน  สาขาจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขานครพนม

นครพนม

1. พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยหลังสวน

หลังสวน / ชุมพร

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

1. พนักงานธุรการตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาลำพูน

ลำพูน

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   - มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
   - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานสรรหาว่าจ้าง

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสัมภาษณ์, การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

System Analyst

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Science / Information Technology, Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทํางานในสายงานประกันวินาศภัยหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม C#.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเข้าในระบบ Database (RDBMS) และ SQL Query
6. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
7. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว เข้าใจ ทีมงานและผู้ร่วมงาน
9. มีความสามารถใช้การสร้างทีมงาน ถ่ายทอดความรู้ และการทำงานเป็นทีม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ ออกแบบ Flow การทำงาน ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Application
2. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆใน Application
3. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Application เช่น System document, Schedule Planning, Resource Planning เป็นต้น
5. ออกแบบ Database
6. ออกแบบฐานข้อมูล Functional spec
7. เขียนโปรแกรม C#.NET เป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

2. พนักงานธุรการตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

1. พนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
    - รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
    - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

อนุญาโตตุลาการ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ ด้านทนาย, อนุญาโตตุลาการ ในธุรกิจประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่ราชพฤกษ์ กทม.

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
3
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประสานงาน คปภ.

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ หรือตั๋วทนายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน พิจารณารับประกันภัย และติดต่อลูกค้า, ตัวแทน, Tele Sale, Call Center และผลิตกรมธรรม์
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมเบ็ดเตล็ดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาศรีย่าน

ศรีย่าน

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานธุรการตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

3. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
3
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

Mobile Application Developer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการออกแบบ UX/UI หรือ พัฒนาโปรแกรมมือถือบนระบบ Android /IOS
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Android Studio /HTML5, CSS, JQuery
- มีความรู้ในการเชื่อมต่อAPI และSensor เช่นLocation service ,Social media, Bluetooth devices
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบMobile Application สมัยใหม่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบังคับคดี

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้บังคับคดีอย่างน้อย 4 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานติดตามหนี้บังคับคดีกับบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง ควบคุมอารมณ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้ดี
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานบังคับคดี

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้บังคับคดีอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ ด้านติดตามหนี้ บังคับคดีในบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพัทยา

พัทยา

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

IT Support

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ,และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้าน Database Informix ,Back up และทำDPR ,Momitor และคอยดูแลแก้ปัญหา HW Sever จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงาน
3
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาอุดมสุข

อุดมสุข / กรุงเทพฯ

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้
***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ด่วนจำนวนมาก!!!

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าแผนกช่างประเมินราคา

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านประเมินราคารถยนต์ อย่างน้อย 5 ปี
- หากเคยปฏิบัติงานด้านประเมินราคารถยนต์ในบริษัทประกันภัยมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

Programmer (Website)

สำนักงานใหญ่

- เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับ PHP/Object oriented Programming, MySQL, HTML 5, CSS 3 และ สามารถเขียนโปรแกรมกับ CMS JOOMLA ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สำนักงานใหญ่

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
10
05 เม.ย. 2562 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET, Java หรือ PHP ได้ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database
- มีประสบการณ์ขียนระบบงาน ทั้งแบบ Web , c
Client Window form หรือโทรศัพท์มือถือ
- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ระบบงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ใช้ได้ดี
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2