ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ด่วนจำนวนมาก!!!

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สาขากทม.

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พยาบาลวิชาชีพพิจารณาสินไหม

สำนักงานใหญ่

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์โรค, อ่านเอกสารทางการแพทย์, ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆ ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพพยาบาล 2-5 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหมจากบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มืทักษะการติดต่อประสานงาน และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้
***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

วิศวกรรมข้อมูล

สำนักงานใหญ่

- ป.ตรี - โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบข้อมูล สาขาวิชา Big Data , Data Analytic
- ความสามารถในการใช้เครื่องมือ : SQL,NoSQL Oracle,Hadoop,Cloudera,Cloud Computing,SAP,MonggoDB / Big Data tools อย่างใดอย่างหนึ่ง

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาอรุณอมรินทร์

อรุณอมรินทร์

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาหลักสี่

หลักสี่

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานตั้งเบิกธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานสาขาสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาภูเก็ต

ภูเก็ต

1. พนักงานรับประกันอิสรภาพ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะงาน รับแจ้งงานขายประกันอิสรภาพ และงานสินไหม ประจำที่ศาล และสถานีตำรวจ เขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าปรับต่อศาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระราม 2

พระราม 2

1. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 2 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ
2. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
2
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาปทุมธานี

ปทุมธานี

1. พนักงานขายประจำสาขา สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานเคลมหน้าเคาน์เตอร์ สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

3. พนักงานตั้งเบิก สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

4. พนักงานสารบัญ ประจำสาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
4
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
จำนวนมาก
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C#.Net ,Java มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL

สมัครงาน
10
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

Mobile Application Developer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมมือถือบนระบบAndroid /IOS
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาAndroid Studio /HTML5,CSS,JQuery
- มีความรู้ในการเชื่อมต่อAPI และ Sensorเช่น Location , Social media, Bluetooth
- มีประสบการณ์ offline storage, threadingและperformance tuning
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบ Mobile Application

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สำนักงานใหญ่

• วุฒิการศึกษา ป.ตรี - โท สาขา IT /วิศวกรรมอุตสาหการ เอกการวิจัย เชิญปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบข้อมูล สาขาวิชา Data science Big Data , Data Analytic
คุณสมบัติและความสามารถ
• ใช้ภาษา Python , JavaScript , HTML, R, Tableau, Javascript
• มีความเข้าใจ SQL เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ NoSQL
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของ API และสามารถประยุกต์มาใช้ในการทำงานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านสถิติ คณิตศาสตร์และการทำนายผล
• มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้าน Machine Learning และ AI
• หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลปริมาณมาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้าน NLP, Text Mining, Graph Theory, Deep Learning
• Technical Skills : Hadoop, PySpark, Hive, Scala, Kafka, Impala etc.

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

ทนายความ

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
- สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ ด้านทนาย ธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
3
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพและทดสอบระบบงาน (Software Quality Testing)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการประกันภัย, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Network, มาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT
- มีประสบการณ์ด้านการทดสอบระบบ (Testing) 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการประกันภัย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น Microsoft office, Microsoft SQL เป็นต้น

สมัครงาน
2
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
21 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานขายประจำบู๊ธห้าง พื้นที่ลาดพร้าว / บางกะปิ

ลาดพร้าว / บางกะปิ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานตามเวลา เปิด – ปิด ของห้างได้
- หากสนใจต้องการประจำห้างใด โปรดระบุให้ชัดเจน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯมีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

สมัครงาน
1