ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

Email : hr@smk.co.th

25 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสระแก้ว

สระแก้ว

1. พนักงานบริหารงานตัวแทน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ลักษณะงาน ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
24 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการประสานงานที่ดี, มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ในระดับชำนาญ

สมัครงาน
1
20 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานพิจารณารับประกันอัคคีภัย

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - ลักษณะงาน พิจารณารับประกันภัย และติดต่อลูกค้า, ตัวแทน และโบรกเกอร์
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีประสบการณ์ด้านงานประกันอัคคีภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

Programmer

สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C#.Net ,Java มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL

สมัครงาน
10
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (หญิง)

สาขากทม.

- เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานธุรการประจำแผนก (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ด่วนจำนวนมาก!!!

ทั่วประเทศ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาใน กทม. ดังนี้ ศูนย์ศรีนครินทร์/สาขาศรีย่าน/สาขาดอนเมือง/สาขาบางแค/สาขาพระราม3/สาขาสุทธิสาร/สาขาอุดมสุข/สาขารัตนาธิเบศร์/สาขาหลักสี่/สาขาเทพารักษ์/สาขาย่อยลำลูกกา/สาขาอรุณอมรินทร์/สาขาเมกาบางนา/สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย2/สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์
- ปฏิบัติงานสาขาภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (รถยนต์บริษัท)

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงาน Tele Marketing

สำนักงานใหญ่/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช/ พิษณุโลก/ อุดรธานี / ขอนแก่น

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
- ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
- สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้
***กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ***

สมัครงาน
จำนวนมาก
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสุทธิสาร

สุทธิสาร

1. พนักงานตั้งเบิกธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาอรุณอมรินทร์

อรุณอมรินทร์

1. พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว และมีใจรักงานบริการ

2. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
2
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สำนักงานใหญ่

• วุฒิการศึกษา ป.ตรี - โท สาขา IT /วิศวกรรมอุตสาหการ เอกการวิจัย เชิญปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบข้อมูล สาขาวิชา Data science Big Data , Data Analytic
คุณสมบัติและความสามารถ
• ใช้ภาษา Python , JavaScript , HTML, R, Tableau, Javascript
• มีความเข้าใจ SQL เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ NoSQL
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของ API และสามารถประยุกต์มาใช้ในการทำงานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านสถิติ คณิตศาสตร์และการทำนายผล
• มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้าน Machine Learning และ AI
• หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลปริมาณมาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้าน NLP, Text Mining, Graph Theory, Deep Learning
• Technical Skills : Hadoop, PySpark, Hive, Scala, Kafka, Impala etc.

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

วิศวกรรมข้อมูล

สำนักงานใหญ่

- ป.ตรี - โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบข้อมูล สาขาวิชา Big Data , Data Analytic
- ความสามารถในการใช้เครื่องมือ : SQL,NoSQL Oracle,Hadoop,Cloudera,Cloud Computing,SAP,MonggoDB / Big Data tools อย่างใดอย่างหนึ่ง

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาปทุมธานี

ปทุมธานี

1. พนักงานขายประจำสาขา สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานเคลมหน้าเคาน์เตอร์ สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

3. พนักงานตั้งเบิก สาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

4. พนักงานสารบัญ ประจำสาขาปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
4
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานการตลาดสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
2
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

1. พนักงานขายประจำสาขาสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาย่อยเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

1. พนักงานตั้งเบิกธุรการ สาขาย่อยเวียงสระ จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานจัดเก็บเบี้ยประกัน

สำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
18 พ.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาตราด

ตราด

1. พนักงานขายประจำสาขา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีการอบรมการขายให้ และหากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
1
22 ก.ย. 2563 อัตรา
ด่วน

พนักงานประจำสาขาพระราม 2

พระราม 2

1. พนักงานตั้งเบิก จำนวน 2 อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจรักงานบริการ
2. พนักงานสารบัญ จำนวน 1 อัตรา
   - เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี
   - วุฒิการศึกษา ปวส.ไม่จำกัดสาขา
   - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   - มีความละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน
2