ข่าวสารและบทความ

คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

คณะผู้บริหารบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารดน้ำขอพรจากคุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่น เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา

";