ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ถ้าใช้รถป้ายแดงเกินกำหนด ปรับแน่ถึงหมื่นบาท

ประกันรถยนต์ : ถ้าใช้รถป้ายแดงเกินกำหนด ปรับแน่ถึงหมื่นบาท

ผู้ขับรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนนานเกินกำหนดนับแต่วันรับรถ ควรทราบถึงมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเข้มงวดตรวจจับรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นป้ายขาวอย่างแน่นอนแล้ว สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ จึงนำรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการของรถป้ายแดงนี้มาแบ่งปันความรู้กัน ดังต่อไปนี้

สำหรับรถส่วนบุคคลที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดง ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 60 จะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกใน 60 วัน นับแต่รับรถ และถ้าซื้อรถตั้งแต่ 1 มกราคม 61 เป็นต้นไป จะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกใน 30 วัน นับแต่รับรถ หากพบการใช้งานป้ายแดงเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะต้องถูกตำรวจตรวจจับและปรับทันที โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 -ไม่เกิน 10,000บาททันที ในฐานความผิดตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย และอาจเป็นช่องทางการก่อปัญหาอาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ


ดังนั้น ผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่รับรถในสมุดคู่มือการใช้ป้ายแดง เพื่อให้เจ้าของรถแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันทีเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ และผู้จำหน่ายรถต้องจัดทำรายงานข้อมูลการรับรถส่งกรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย ซึ่งการตรวจจับนี้จะดำเนินการเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปจนกว่ากฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดงจะมีผลบังคับใช้ เพราะในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกสามารถจดทะเบียนรถใหม่ให้ได้เพียงวันเดียว


ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนและผู้จำหน่ายรถมีการปรับตัว จึงกำหนดแนวทางดำเนินการบังคับมาตรการทางกฎหมายแบบเป็นขั้นตอน ร่วมกับการสร้างความเข้าใจ การรับรู้โดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


อย่างไรก็ตาม รถใหม่ป้ายแดงตามกฎหมายถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เป็นเพียงแต่เครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้บริษัทผู้จำหน่ายรถอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมเท่านั้น ให้ขับจากโรงงานผู้ผลิตไปส่งยังผู้แทนจำหน่าย และส่งต่อไปยังผู้ซื้อ ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ หรือได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว


ทั้งนี้เมื่อมีรถคันใหม่แล้ว ควรให้ความใส่ใจในเรื่องการประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองการซ่อมในกรณีที่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการด้วย เลือกประกันรถยนต์ที่ไว้วางใจได้ เลือก สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

***รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้***

";