ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดสารวนาราม จ.ปราจีนบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินหน้าสานต่อโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดสารวนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ