ข่าวสารและบทความ

ประกันเดินทาง : ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ที่ไหนบ้าง

ประกันเดินทาง : ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ที่ไหนบ้าง

 

ใกล้เข้าสู่เดือนส่งท้ายปีและพร้อมเริ่มต้นนับหนึ่งกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลายคนเลือกวางแผนที่จะเดินทางออกท่องเที่ยวในต่างจังหวัดหรือหาสถานที่ไหว้พระขอพรสวดมนต์ข้ามปีเพื่อสร้างแรงใจพลังบวกและเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปี รวมถึงการไหว้พระขอพรกับพระบรมสารีริกธาตุทั่วประเทศไทย ( One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ วันอาสาฬหบูชา ) หากต้องการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร จะต้องไปที่ไหนบ้าง สินมั่นคง ประกันภัย มีข้อมูลมาบอกค่ะ

 

 

 

 

 

    1. พระธาตุประจำปีชวด (ปีหนู) : พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีชวดหรือปีหนูคือ “พระธาตุศรีจอมทอง” ตั้งอยู่ในวัดพระศรีจอมทอง ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 58 เมตร ภายในวัดประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุหรือพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความพิเศษที่แตกต่างจากพระธาตุแห่งอื่นคือเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่ได้ฝังไว้ใต้ดิน แต่ประดิษฐานไว้ในกู่ภายในวิหาร

 

    2. พระธาตุประจำปีฉลู (ปีวัว) : พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

พระธาตุประจำปีฉลูหรือปีวัวนั้นคือ “พระธาตุลำปางหลวง” ตั้งอยู่บนเนินสูงในวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นวัดไม้ที่สวยงามและเก่าแก่แต่ก็ยังสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ พระธาตุลำปางหลวงนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมแบบล้านนา บุด้วยแผ่นทองจังโก สลักลวดลายประดับอย่างงดงาม และบริเวณโดยรอบพระธาตุเป็นรั้วทองเหลือง 

 

 

 

    3. พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ) : พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

พระธาตุประจำปีขาลหรือปีเสือคือ “พระธาตุช่อแฮ” ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุช่อแฮ บริเวณเนินเขาเตี้ย ที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สร้างด้วยอิฐโบกปูน สถาปัตยกรรมเชียงแสนทรงแปดเหลี่ยม หุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง ยอดฉัตรตกแต่งด้วยเครื่องบนล้านนา ภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนพระศอกข้างซ้าย

 

    4. พระธาตุประจำปีเถาะ (ปีกระต่าย) : พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะหรือปีกระต่าย ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุแช่แห้ง บนดอยทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยองค์พระธาตุแช่แห้งมีอายุประมาณ 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระยาการเมืองโดยช่างฝีมือชาวล้านนา มีลักษณะคล้ายพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

 

 

 

    5. พระธาตุประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่) : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

พระธาตุพระสิงห์เป็นพระธาตุประจำปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมี “พระสิงห์” หรือ “พระพุทธสิหิงค์” ที่ตกแต่งแบบศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ

 

    6. พระธาตุประจำปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) : พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด/วัดเจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยาใน “วัดโพธารามมหาวิหาร” หรือ “วัดเจดีย์เจ็ดยอด” ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดเจ็ดยอด” เพราะมีพระเจดีย์ 7 องค์ ถือเป็นวัดที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ภายในวัดมีองค์พระเจดีย์พุทธคยาแบบอินเดีย สร้างด้วยศิลาแลง ประดับลวดลายปูนปั้นรูปเทวดานั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีความงดงาม

 

 

    7. พระธาตุประจำปีมะเมีย (ปีม้า) : พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก (แทน)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองเป็นพระธาตุประจำปีมะเมียหรือปีม้า เชื่อกันว่าหากกราบไหว้จะทำให้สมหวังดั่งใจปรารถนาและช่วยให้พ้นทุกข์ทั้งปวง สามารถเดินทางไปนมัสการที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก เนื่องจากได้จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์ชเวดากองแล้วครอบทับองค์เดิมไว้ และภายในยังบรรจุพระเกศาธาตุเช่นกัน

 

    8. พระธาตุประจำปีมะแม (ปีแพะ) : พระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

พระบรมธาตุดอยสุเทพนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังเป็นพระธาตุประจำปีมะแมหรือปีแพะอีกด้วย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร บนยอดดอยสุเทพ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 14 กิโลเมตร พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน หุ้มด้วยทองจังโกสีเหลืองทอง ภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดิน

 

    9. พระธาตุประจำปีวอก (ปีลิง) : พระธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุประจำปีวอก (ปีลิง) นั้นได้แก่ “พระธาตุพนม” ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างด้วยอิฐสูงสง่า รูปทรงคล้ายกลีบดอกบัวตูม สลักลวดลายอย่างงดงาม ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า 

 

 

    10. พระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่) : พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

พระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่) ได้แก่ “พระธาตุหริภุญชัย” ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ในตำบลในเมือง อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1420 โดยสร้างพระเจดีย์ธาตุเป็นทรงล้านนาไทยแท้หุ้มแผ่นทองสีเหลืองที่มีความงดงาม ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมธาตุส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนกระหม่อม, ส่วนหน้าอก, นิ้วพระหัตถ์ รวมไปถึงพระเกศาธาตุในโกศทองคำ ทำให้ชาวพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย 

 

    11. พระธาตุประจำปีจอ (ปีสุนัข/ปีหมา) : พระเจดีย์วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

พระเจดีย์วัดเกตการามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงบนถนนเจริญราษฎร์ในจังหวัดเชียงใหม่ เจดีย์มีขนาดใหญ่สร้างตามแบบศิลปะล้านนาโบราณและตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างสวยงาม โดยจำลองมาจากพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้พระธาตุแห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อสะสมบุญบารมี ก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตร

 

    12. พระธาตุประจำปีกุน (ปีหมู) : พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุประจำปีกุน (ปีหมู) คือ “พระธาตุดอยตุง” ตั้งอยู่บนยอดดอยใน “วัดพระมหาชินธาตุเจ้า” หรืออีกชื่อว่า “วัดพระธาตุดอยตุง” ที่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 46 กิโลเมตรเท่านั้น พระธาตุเจดีย์แห่งนี้มีอยู่ 2 องค์ลงรักปิดทองด้วยทองเหลืองอร่าม ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า และพระธาตุย่อย 

 

เดินทางเที่ยวที่ไหนก็ปลอดภัย ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว ทั้งเดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สนใจรายละเอียด คลิก https://www.smk.co.th/productpadetail/3  หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com