ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยรับมอบใบเกียรติบัตรและของที่ระลึกหลังร่วมบริจาคสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สินมั่นคงประกันภัยรับมอบใบเกียรติบัตรและของที่ระลึกหลังร่วมบริจาคสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพและเจ้าภาพสมทบที่ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก พระวชิรวรคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย ภายหลังร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 99,999 บาท เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งบริษัทครบรอบ 71 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2565 เพื่อช่วยดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 57 ศูนย์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้มีพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประทีปเด็กไทย ทั้ง 57 ศูนย์ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา