ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : รู้จักกับประกันสุขภาพแท้จริงคืออะไร

ประกันสุขภาพ : รู้จักกับประกันสุขภาพแท้จริงคืออะไร

ปัจจุบันประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ประกันสุขภาพ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า แท้จริงแล้ว เป็นประกันอะไร และมีประเภทใดบ้าง สินมั่นคงประกันภัย ประกันสุขภาพ จึงขอสรุปแนะนำดังนี้

ประกันสุขภาพคือ

  • ประกันสุขภาพ เป็นการตกลงจ่ายค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง ตามแผนประกันสุขภาพ ซึ่งมีเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับความคุ้มครอง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้
  • ประกันสุขภาพ ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต โดยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • ประกันสุขภาพ ช่วยลดความกังวลจากภาระค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจครอบคลุมตั้งแต่ การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยต่างๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตามลักษณะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่เราเลือกเอาไว้

ประเภทของการประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม SME ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ

2. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตามช่วงวัย อาทิ

  • ประกันสุขภาพเด็ก สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี สามารถเบิก OPD/IPD อาจครอบคลุมเฉพาะโรคเด็กสุดฮิต คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก พร้อมทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี
  • ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 21- 45 ปี หรือ ผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 11- 60 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์) ขึ้นกับแผนการประกัน ทั้งนี้บางแผนประกันอาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันตามคนที่มีลักษณะฟิต สุขภาพสมบูรณ์ ออกกำลังกายประจำ
  • ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
  • ประกันสุขภาพจึงมีประโยชน์อย่างมาก ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจ และสามารถเลือกทำประกันสุขภาพตามช่วงวัยตามแผนประกันภัยที่หลากหลาย

สนใจทำประกันสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง พร้อมบริการสะดวกรวดเร็ว คลิก www.smk.co.th หรือโทร 1596 สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

...รายละเอียดเพิ่มเติม...

";