ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : ข้อควรรู้ก่อนเลือกประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ : ข้อควรรู้ก่อนเลือกประกันสุขภาพ

ก่อนทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันควรศึกษา และพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อเลือกแผนการประกันที่ตรงกับความต้องการ และหลังทำประกันสุขภาพจะได้ใช้ได้คุ้มค่า ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หากต้องรับการรักษาพยาบาล สินมั่นคงประกันภัย จึงขอแนะนำให้ท่านศึกษาขอบเขตความคุ้มครองที่ประกันสุขภาพโดยทั่วไปสามารถมอบให้ เพื่อเลือกแผนประกันได้ครอบคลุมครบถ้วน และเหมาะสมกับตนเองและคนที่คุณรัก โดยพิจารณาจาก


1. กรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในฐานะของคนไข้ประจำโรงพยาบาล โดยไม่น้อยไปกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเกิดเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุก็ตาม ทางผู้รับประกันจะ

  • ควรมีแผนประกันการจ่ายค่าชดเชยต่างๆ 
  • ค่าห้องผู้ป่วยและค่าอาหาร 
  • ค่าบริการทั่วไป 
  • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัดและค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) มีเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย สำหรับค่ารักษาและค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ทำประกันเลือกซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์หลักได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

5. กรณีที่ผู้เอาประกันมีการคลอดบุตร ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อรอการคลอด

6. กรณีที่ผู้เอาประกันจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษ ซึ่งอาจจะมีการดูแลกันภายใน โรงพยาบาล หรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ภายหลังการรักษาในโรงพยาบาล โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ ผู้รับประกันจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย ในส่วนของค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้

7. คุ้มครองประกันอาจขยายไปถึงประกันภัยอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ก็จะได้ค่าชดเชยด้วย

สรุปได้ว่า ท่านที่กำลังพิจารณาเลือกสมัครประกันสุขภาพอยู่ ก็ควรจะพิจารณาเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อช่วยให้เราสามารถได้รับค่าชดเชยในส่วนต่างๆ มีสิทธิพิเศษส่วนลดรวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประกันได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วย

สนใจทำประกันสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง มีส่วนลดตามความฟิตถึง 15% พร้อมบริการสะดวกรวดเร็ว คลิก www.smk.co.th หรือโทร 1596 สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

...รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้...

";