ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : รู้หรือไม่! ปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพ : รู้หรือไม่! ปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง

การประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งในประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และเริ่มทำกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่า เมื่อเจ็บป่วยแล้วจะได้รับการรักษาที่ดี จากสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน สะดวกสบาย และยังมีค่าชดเชยรายได้ในขณะที่เข้ารับการรักษา สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยที่จ่ายนั้น มีดังต่อไปนี้

1. อายุของผู้เอาประกันภัย ที่แตกต่างกันนั้นแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ระยะเวลาการรักษา ฟื้นตัวของร่างกาย รวมถึงเรื่องการรับผลกระทบแทรกซ้อนที่แตกต่างกันไปด้วย

2. เพศของผู้เอาประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศหญิงจะไม่แตกต่างจากเพศชายมากเท่าไร แต่ผู้ชายจะมีความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายมากกว่า เพศหญิงอาจจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทางด้านร่างกายนานกว่าเพศชาย ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงนั้นอาจสูงกว่า

3. สุขภาพและประวัติการรักษาของผู้เอาประกัน รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย ถ้ามีประวัติการเจ็บป่วยเป็นประจำและต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการพิจารณาค่าเบี้ยที่สูงกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง(ฟิต)กว่า เพราะบุคคลที่ฟิตกว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่า ค่าเบี้ยประกันจึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง(เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า)

4. การดำเนินชีวิตและกิจกรรมที่ทำในการประกอบอาชีพ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงภัยหรือแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บที่แตกต่างกันออกไป หากทำงานข้างนอกสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ ก็ย่อมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ได้รับเชื้อโรค หรือเกิดอุบัติเหตุต้องรักษาพยาบาลมากกว่าพนักงานที่ทำงานประจำในสำนักงาน ส่วนนี้จะแสดงให้ในเรื่องของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไปนั้นเอง

5. จำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยแบบกลุ่มนั้นจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัยด้วย ถ้ามีจำนวนคนมาก การกระจายความเสี่ยงก็จะมีมากกว่า ส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงตามไปด้วย

สนใจทำประกันสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง พร้อมบริการสะดวกรวดเร็ว คลิก www.smk.co.th หรือโทร 1596 สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..
 

...รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้...

";