ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม

สินมั่นคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยล่าสุดได้มอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที 3 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้น เพื่อช่วยสนับสุนให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่สามารถใช้งานได้สะดวก และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน

";