ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : น้ำตาลอาจไม่หอมหวานสำหรับคนที่ต้องการสุขภาพจิตที่ดี

ประกันสุขภาพ : น้ำตาลอาจไม่หอมหวานสำหรับคนที่ต้องการสุขภาพจิตที่ดี

รายงานผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณน้ำตาลที่บริโภคจำนวนมากและความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติทางจิตในผู้ชายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำตาลสูงนี้เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว สินมั่นคงประกันภัย ประกันสุขภาพ จึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อการตระหนักถึงการบริโภคน้ำตาล และขนมหวาน ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดี

จากการวิจัยของ UCL ประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ชายที่กินน้ำตาลจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติทางจิต เช่น ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลังผ่านไป ปีเมื่อเทียบกับคนที่กินน้ำตาลระดับต่ำ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลจากอาหารหวาน เครื่องดื่ม และการเกิดโรคทางจิตประสาทที่พบบ่อย จากกลุ่มผู้ชายจำนวนมากกว่า 5,000 คนและผู้หญิงกว่า 2,000 คนช่วงระยะเวลา 22 ปีระหว่างปี 1983 ถึง 2013 การศึกษายังแสดงให้เห็นว่า คนที่กินอาหารที่มีระดับปริมาณน้ำตาลสูงกว่า จะมีแนวโน้มของความผิดปกติทางอารมณ์มากกว่าด้วย

สำหรับการศึกษานี้ได้จัดหมวดปริมาณการบริโภคน้ำตาลต่อวัน (กรัม) จากอาหารหวานและเครื่องดื่มเป็น 3 กลุ่มที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่บริโภคมากกว่า 67 กรัม จะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางจิตมากขึ้น 23% เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี โดยการศึกษานี้ไม่คำนึงถึงพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวกับอาหารปัจจัยความอ้วนและโรคอื่นๆ 
 

Knüppel จากสถาบันระบาดวิทยาและสาธารณสุข UCL ยังกล่าวว่า อาหารหวานสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในระยะสั้น คนที่มีสภาวะอารมณ์ต่ำอาจกินอาหารที่มีน้ำตาล เพื่อหวังว่าจะบรรเทาความรู้สึกไม่ดี แต่การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมาก มีแนวโน้มที่จะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับสุขภาพจิตในระยะยาว การศึกษานี้ยังไม่พบอย่างชัดเจนว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณน้ำตาลและความผิดปกติของอารมณ์ในผู้หญิง จึงจำเป็นต้องวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทดสอบผลกระทบของภาวะน้ำตาลในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ ยืนยันผลกระทบของปริมาณน้ำตาลจากอาหารหวาน หรือเครื่องดื่มที่มีต่อสุขภาพจิตในระยะยาว และชี้ให้เห็นว่าปริมาณน้ำตาลที่ลดลงอาจสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ดังนั้นเราควรให้ความใส่ใจกับการบริโภคน้ำตาลแต่น้อย และเท่าที่จำเป็น เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีในอนาคต

ส่วนใครที่ยังต้องการความมั่นใจด้านสุขภาพโดยรวม อย่าลืมเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เข้ารับการรักษาสะดวก ลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้มาก สนใจทำประกันสุขภาพ โทร 1596 หรือ www.smk.co.th สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

Photo source : trackmy.fit

...รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้...

";