ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล และเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ จ. ชัยนาท

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล และเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ จ. ชัยนาท

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาล และเวชภัณฑ์  พร้อมอุปกรณ์กีฬาตาม โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ จ.ชัยนาท เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความจำเป็น รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้มอบ

";