สมัครงานตัวแทน

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

ตัวแทนสินมั่นคงประกันภัย

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย

สมัครตัวแทน

SMK Agent

Link ระบบรับประกัน Online สำหรับตัวแทน เลือก Link : https://smkagent.smk.co.th