ประกันรถยนต์ตามเวลา 2+

ประกันรถยนต์ตามเวลา 2+

ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19
เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ซื้อเลย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2  เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ถูกผิดรับเลย

เบี้ยเริ่มต้น 7,750 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน เบี้ยเริ่มต้น 7,750 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 2+

เบี้ยเริ่มต้น 7,500 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ เบี้ยเริ่มต้น 7,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามเวลา ประเภท 2

ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19
เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกัน 2+ เบี้ยเหมา Single Rate

เบี้ยเริ่มต้น 6,300 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 6,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม