ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์ตามเวลา 2+

ประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ
ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ซื้อเลย

ประกันรถยนต์ตามเวลา ประเภท 1

ประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ
ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์

เบี้ยเริ่มต้น 6,999 บาท

"การันตีถูกจริง" ประกันรถยนต์ชั้น 1 ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้น 6,999 บาท และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์คนกรุง

เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท เบี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ตามไมล์

เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท | ทุนประกัน 200,000 บาท

ขับน้อย จ่ายน้อย เบี้ยเริ่มต้นแค่ 11,600 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ซ่อมศูนย์

เบี้ยเริ่มต้น 17,200 บาท | ทุนประกัน 350,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 (ซ่อมศูนย์) เบี้ยเริ่มต้น 17,200 บาท สามารถนำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ตามวัย 30 อัพ

เบี้ยเริ่มต้น 9,222 บาท | ทุนประกัน 200,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้น 9,222 บาท รับทันที! ส่วนลดแรงสุด 10% สำหรับรถยนต์ที่ติดกล้อง CCTV , บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์, ส่วนลดประวัติดีเมื่อต่ออายุ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2  เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามเวลา ประเภท 2

ประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ
ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 2+

เบี้ยเริ่มต้น 7,500 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ เบี้ยเริ่มต้น 7,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ถูกผิดรับเลย

เบี้ยเริ่มต้น 7,750 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน เบี้ยเริ่มต้น 7,750 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกัน 2+ เบี้ยเหมา Single Rate

เบี้ยเริ่มต้น 6,300 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 6,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

เบี้ยเริ่มต้น 2,050 บาท

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามเวลา ประเภท 3

ประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ
ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามเวลา 3+

ประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ
ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้ม

เบี้ยเริ่มต้น 8,800 บาท | ทุนประกัน 150,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี และรถคุณ ในวงเงินสูงสุด 150,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย

เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกัน 3+ เบี้ยเหมา Single Rate

เบี้ยเริ่มต้น 5,950 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 5,950 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม