ประกันภัยรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย

ประกันภัยรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท

ซื้อเลย

ประกันรถยนต์ตามเวลา ประเภท 3

เบี้ยเริ่มต้น 485 บาท

ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19
เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ตามเวลา 3+

ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19
เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 9, 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย
ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกัน 3+ เบี้ยเหมา Single Rate

เบี้ยเริ่มต้น 5,950 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 5,950 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้ม

เบี้ยเริ่มต้น 8,800 บาท | ทุนประกัน 150,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี และรถคุณ ในวงเงินสูงสุด 150,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

เบี้ยเริ่มต้น 2,050 บาท

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม