ประกันภัย 200 (ไมโคร อินชัวรันส์)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

ซื้อเลย ดาวน์โหลด

ประกันภัยการเดินทาง (TA)

เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัย 200 (ไมโคร อินชัวรันส์)

เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท

โครงการของรัฐบาลอันเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่าปลงศพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม