ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้ม

ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้ม

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี และรถคุณ ในวงเงินสูงสุด 150,000 บาท

ซื้อเลย

ประกัน 3+ คุ้มครองสุขภาพ

เบี้ยเริ่มต้น 7,800 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ โดยมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ สำหรับคนไข้ใน (IPD) เบี้ยเริ่มต้น 7,800 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกัน 3+ เบี้ยเหมา Single Rate

เบี้ยเริ่มต้น 5,950 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ 3+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัตราเบี้ยเดียวคงที่เท่ากันทุกปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 5,950 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย

เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท | ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

เบี้ยเริ่มต้น 2,050 บาท

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
";