ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ประกันภัย 200 (ไมโคร อินชัวรันส์)

โครงการของรัฐบาลอันเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่าปลงศพ

ซื้อเลย ดาวน์โหลด

ประกันภัยการเดินทาง (TA)

เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

เบี้ยเริ่มต้น 330 บาท | ทุนประกัน 200,000 บาท

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม