สมัครงานตัวแทน

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-7000
ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 0-2377-3322

ตัวแทนสินมั่นคงประกันภัย

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย

สมัครตัวแทน

SMKPO

Link ระบบรับประกัน Online สำหรับตัวแทน เลือก Link :  http://smkpo.smk.co.th/smkpo

รวมโปรแกรมสำเร็จสำหรับตัวแทน

QP program

  1. โปรแกรมคำนวณเบี้ยประกัน (QP)สำหรับตัวแทน  Click Download 
  2. Upgrade โปรแกรมคำนวณเบี้ยประกัน (QP) สำหรับตัวแทน Version 2017.01.27 Click Download 
  3. ประกาศคปภ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย Click Download