ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันแพ้วัคซีนโควิด 1,000,000 สิทธิ์ คุ้มครองท่านละ 100,000 บาท

..สินมั่นคงประกันภัย ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อชาติ..

จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์