ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สินมั่นคงรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และสามารถนำส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก