ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

สินมั่นคงร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนา พระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ณ วัดศรีมงคลใต้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา