ข่าวสารและบทความ

"สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 3 มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลโรงเรียนวังหัวเรือ จ.ชัยนาท

สินมั่นคง มอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลให้โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ จ.ชัยนาท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลให้กับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ จ.ชัยนาท เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนมีเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน ครูอาจารย์ที่มาใช้บริการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ซึ่งได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3