ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ: ต้องรีบซื้อ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ถึง 15,000 บาท

ประกันสุขภาพ: ต้องรีบซื้อ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ถึง 15,000 บาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ วันที่ 19 กันยายน 2560 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการทำประกันสุขภาพ โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง สินมั่นคงประกันภัย ประกันสุขภาพ จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการหักลดหย่อนภาษีจากการทำประกันสุขภาพ มาสรุปให้ทราบกัน ดังนี้
การทำประกันสุขภาพที่เข้าข่ายได้รับสิทธิพิเศษนำมาลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560 เป็นต้นไป และตรงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดเกี่ยวกับการขอหักลดหย่อนภาษี ซึ่งภาครัฐเห็นว่า มาตรการนี้จะช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพ ลดภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน และลดภาระด้านค่ารักษาพยาบาลของผู้มีเงินได้ 

ส่วนวงเงินที่นำมาหักลดหย่อนได้ต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี โดยเมื่อซื้อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน100,000 บาท เพราะกรมสรรพากร จะเน้นให้สิทธิ์ไปเพื่อลดภาระของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง หากซื้อสูงกว่า 100,000 บาท ถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงแล้วสิทธิการหักลดหย่อนก็ควรน้อยลง

นอกจากนี้ตามสิทธิ์เดิม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ยังสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000บาท

ทั้งนี้ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุ สามารถเลือกทำได้ทั้งจากบริษัทประกันวินาศภัย และ บริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันวินาศภัย มีข้อดี ที่สามารถซื้อแบบปีต่อปี จึงมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในปีต่อไป แต่ในกรณีบริษัทประกันชีวิต ส่วนใหญ่ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน จึงสามารถซื้อประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุได้ ดังนี้กรณีที่ต้องการเริ่มลองทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีก็ควรจะทำกับบริษัทประกันวินาศภัยแบบปีต่อปีก่อน


 

สินมั่นคงประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย มีประกันสุขภาพหลายรูปแบบให้เลือก พร้อมค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพง แล้วยังได้ส่วนลดตามความฟิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1596 หรือ www.smk.co.th 

สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

 

***รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้***