ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ประจำปี 2560

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ประจำปี 2560

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้อง และสามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุ


สำหรับในภาคทฤษฎีได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิธีการดับเพลิง และการใช้เครื่องมือดับเพลิง ประเภทต่างๆ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การทดลองใช้เครื่องมือดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สและเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำลองการเกิดเหตุ เพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริง ณ อาคารสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา