ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัย สนับสนุนโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6

สินมั่นคงประกันภัย สนับสนุนโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนของรางวัลในโครงการ "“ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6”  ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมความรู้ด้านประกันภัย เพื่อให้นักศึกษามองเห็นโอกาส และความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพธุรกิจประกันวินาศภัย ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 4-6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา