ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) จ.สระบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) จ.สระบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) จ.สระบุรี ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตราฐาน เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไปแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน