ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

สินมั่นคงประกันภัยซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัย สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด


สำหรับในภาคทฤษฎีมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง วิธีการดับเพลิง และการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การทดสอบดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส นอกจากนี้ยังมีการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริง ณ อาคารสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา