ข่าวสารและบทความ

ผู้บริหารและพนักงานสินมั่นคงประกันภัยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ผู้บริหารและพนักงานสินมั่นคงประกันภัยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2562 แก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และอาคารจิตต์อุทัย รวมถึงพนักงานสาขาภูมิภาคสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของแต่ละสาขา


โดยการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยมีบริการตรวจสุขภาพหลากหลายประเภท อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต วัดสายตา เอกซเรย์ทรวงอก เป็นต้น