ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนโครงการเมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียนเพื่อเด็กๆ อุบลราชธานี

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนโครงการเมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียนเพื่อเด็กๆ อุบลราชธานี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้กับโครงการ "เมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน" ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Thailand Insurance เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านผักหย่าและโรงเรียนบ้านไร่ใต้ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้รับภัยน้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลให้สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา