ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

สินมั่นคงประกันภัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย บรรยากาศการรับบริจาคโลหิตยังคงคึกคักเช่นเคย ด้วนน้ำใจที่ท่วมท้นจากผู้บริหารและพนักงานของสินมั่นคงประกันภัยที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต้อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการได้รับโลหิตในยามจำเป็นทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการบริจาคโลหิตครั้งสุดท้ายในปี 2562 โดยในปีนี้ มีปริมาณดลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น รวมจำนวนกว่า 95,000 ซีซี