ข่าวสารและบทความ

เว็บไซต์ใหม่จากกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

เว็บไซต์ใหม่จากกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

 

เว็บไซต์ใหม่จากกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลได้ง่าย ทั้งบทบาทหน้าที่ของกองทุน ข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่อยู่ในการดำเนินการของของกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมโปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และโปรแกรมค้นหาเจ้าหนี้เงินค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความ

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ คลิกได้แล้วที่ www.gif.or.th