ข่าวสารและบทความ

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จาก คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้มุ่งมั่นทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2563 นี้