ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จ.ราชบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จ.ราชบุรี

 

สินมั่นคงประกันภัยยังคงดำเนินโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและตู้ยาเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดตาลเตี้ย จ.ราชบุรี เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่พร้อมใช้งานทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและใจที่แข็งแรง