ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัย โดยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานกีฬาสีและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

สินมั่นคงประกันภัย โดยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานกีฬาสีและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563


สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ให้กับพนักงานสาขาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากคุณนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค พร้อมด้วยคุณมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center เข้าร่วมงานในครั้งนี้