ข่าวสารและบทความ

ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีและเลี้ยงปีใหม่ 2563 สำนักงานภาคใต้

ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีและเลี้ยงปีใหม่ 2563 สำนักงานภาคใต้

 

สำนักงานภาคใต้ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานกีฬาสีและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ให้กับพนักงาน ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคุณประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor พร้อมด้วยคุณ นุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสินไหมรถยนต์ภาค และคุณอรพิน อนันตรกิตติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมงาน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานในธีม "Party on the Beach" มีผู้จัดการและพนักงานสาขาภาคใต้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา