ข่าวสารและบทความ

การแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานภาคกลางและภาคตะวันออก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ให้กับพนักงานสาขาในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจากคุณนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค พร้อมด้วยคุณมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center และ คุณวิเชียร ประทักษากุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและกำกับสินไหมภาค เข้าร่วมงานในครั้งนี้


บรรยากาศของงานในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และภาคค่ำเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ในธีม K-POP NIGHT PARTY AND HAPPY NEW YEAR 2020 ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา