ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล เพื่อน้องโรงเรียนหนองบัว จ.ลพบุรี

สินมั่นคงส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล เพื่อน้องโรงเรียนหนองบัว จ.ลพบุรี

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้รับการดูแลที่ดี มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ