ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยติดอันดับ 2 จาก 10 อันดับประกันภัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในหมวดประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัยติดอันดับ 2 จาก 10 อันดับประกันภัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในหมวดประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัยติดอันดับ 2 จาก 10 อันดับประกันภัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในหมวดประกันภัย จากผลสำรวจ Brand Age 2020 Thailand's Most Admired Brand


ท่ามกลางการแข่งขันที่ร้อนระอุของอุตสาหกรรมประกันภัย ในปี 2020 ซึ่งมีเปอร์เซนต์ความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ 22.13 % 
โดยการจัดอันดับ 2020 Thailand's Most Admired Brand เป็นผลมาจากการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุกภาค ทั่วประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์กร, ภาพพจน์แบรนด์, โฆษณาและการสื่อสาร, เบี้ยประกัน, ช่องทางและสถานที่ในการชำระเบี้ย, การมีสาขาบริการทั่วประเทศ และบริการ Call Center, รูปแบบกรมธรรม์ที่หลากหลาย, การเคลมประกัน เป็นต้น