ข่าวสารและบทความ

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานเลี้ยงอำลาและขอบคุณผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกษียณอายุการทำงานปี 2560 จำนวน 13 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรื่องเดช ดุษฏีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร มอบของที่ระลึก และ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทพลังแรงใจ แรงกายในการทำงาน และร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกท่านที่เกษียณ ได้ใช้ชีวิตหลังจากนี้อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป