ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

สินมั่นคงร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

 

ด้วยสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณเลือดในคลังไม่เพียงพอ ทางผู้บริหารและพนักงานสินมั่นคงประกันภัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และเข้าร่วมบริจาคกันเหมือนเช่นเคย เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับให้โรงพยาบาลต่างๆ ขอเบิกไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน ณ สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา