ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรม“ค่ายสู่รั้วกระถินณรงค์”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรม“ค่ายสู่รั้วกระถินณรงค์”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าจำนวน 100 ใบ มูลค่า 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายสู่รั้วกระถินณรงค์” สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 กล้าแสดงออก สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิตชั้นปีอื่นๆ รวมถึงเพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรของนิสิต