ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : งดเดินทางวันเชงเม้ง ในวันที่โควิดระบาด

ประกันสุขภาพ : งดเดินทางวันเชงเม้ง ในวันที่โควิดระบาด

 

เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาระยะเวลานาน กับ “เทศกาลเชงเม้ง” พิธีเซ่นไหว้และปัดกวาดหลุมศพบรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการฌาปนกิจศพของคนไทยเชื้อสายจีน เวลาต่อมา เมื่อเริ่มมีความนิยมสร้างหลุมศพโดยสร้างเนินสุสานด้วยในภายหลัง จึงทำให้ประเพณีการเซ่นไหว้ที่สุสานเกิดขึ้น จนกลายเป็นประเพณีที่ละเว้นไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ และในปีนี้ “เทศกาลเชงเม้ง” ก็ตรงกับวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ได้มีการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น แล้วเราควรทำอย่างไรกับ “เทศกาลเชงเม้ง” ท่ามกลางสถานการณ์เคอร์ฟิวในวันที่โควิดระบาด สินมั่นคง ประกันสุขภาพ มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

 

 

วันเชงเม้งคืออะไร?

วันเช็งเม้ง ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของของชาวจีน เนื่องจากเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยก่อนวันพิธีจะมีการทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ หลังจากนั้นจะมีการเซ่นไหว้อาหารหวานคาวที่หลุมฝังศพ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และเป็นการส่งอาหารให้ทุกปี เพื่อมิให้อดอยากเมื่อไปอยู่อีกภพหนึ่ง คนจีนส่วนใหญ่จะหยุดงานมาร่วมพิธีกัน พร้อมหน้าพร้อมตา หรือถือว่าเป็นวันพบญาติของคนจีนก็ว่าได้


แล้วเคอร์ฟิวมีผลอย่างไร?

จากสถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดต่อเนื่องในประเทศไทย นำมาซึ่งคำสั่ง ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. หรือที่เรียกกันว่า เคอร์ฟิว (Curfew) ซึ่งใช้เป็นชื่อเรียก คำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด หรือ ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวอยู่ในประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548


รายละเอียดคำสั่ง เคอร์ฟิว ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบุว่า “ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2563 เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้า-ออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน "


โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

 

 

3 วิธีเชงเม้งอยู่บ้าน ลดการระบาดของโควิด 19

เพื่อสนองต่อ พรก.ฉุกเฉิน และให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ “เทศกาลเชงเม้ง” ปีนี้ อยากขอให้คุณทำพิธีอยู่บ้าน ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

    1. ทำความสะอาดบ้าน หิ้งพระ หรือป้ายบรรพบุรษที่บ้านแทนสุสาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองภายในบ้าน และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านทั่วทุกมุมห้อง

    2. กราบไหว้เจ้าที่ในบ้าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับที่อยู่อาศัยของเรา ลดของไหว้เหลือเพียงของแห้ง หรืออาหารง่าย ๆ ที่สั่ง Delivery จากแอพต่าง ๆ ทดแทน

    3. ใช้ VDO Call ในการรวมญาติมิตร ให้ลูกหลานที่อยู่กระจายกันไป ได้มาพบปะ สังสรรค์กันพร้อมหน้า ผ่าน VDO Call หรือโปรแกรมแชทที่สามารถประชุมสายได้ เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจุดศูนย์รวม เป็น "วันรวมญาติ" ได้แบบทันสมัยในยุคที่โควิดระบาด


แม้รูปแบบของ “เทศกาลเชงเม้ง” อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ความหมายของ "วันเชงเม้ง" ก็ยังคงสร้างการระลึกถึงให้แก่เยาวนรุ่นลูกหลานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้วิถีปฏิบัติของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
เพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพ  เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วย ด้วยประกันสุขภาพ จากสินมั่นคงประกันภัย มีแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย ตอบรับกับการดูแลทุกช่วงวัย คลิก www.smk.co.th/PreHealth.aspx หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

Photo source: freepik.com