ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าใส่ยาให้โรงพยาบาล รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าใส่ยาให้โรงพยาบาล รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักงานภาค เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยนาท โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง