ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : งดเดินทางวันสงกรานต์ ไม่ต้องทิ้งตั๋วโดยสาร ติดต่อขอคืนเงินหรือเลื่อนวันเดินทางได้

ประกันสุขภาพ : งดเดินทางวันสงกรานต์ ไม่ต้องทิ้งตั๋วโดยสาร ติดต่อขอคืนเงินหรือเลื่อนวันเดินทางได้

 

นับเป็นปีแรกของเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาจากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน งดเล่นน้ำสงกรานต์และห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ป้องกันไม่ให้ประชาชนออกเดินทางข้ามจังหวัดและนำเชื้อจากกรุงเทพมหานครกลับสู่บ้านเกิด แต่ซื้อตั๋วมาแล้วต้องทำอย่างไร สินมั่นคง ประกันสุขภาพ มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

 

 


1. บขส. 

www.busticket.in.th/#

  • ผู้ที่จะคืน-เลื่อนตั๋วโดยสารต้องจองตั๋วล่วงหน้าไว้เพื่อที่จะเดินทางในวันที่ 1-30 เมษายน 2563
  • สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน 
  • ผู้ที่ซื้อตั๋วเดินทางโดยใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และชำระเงินส่วนต่างเกินจากสิทธิที่ได้รับจำนวน 500 บาท ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. โดยบริษัท จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล 15 วัน จากนั้นจะโอนเงินส่วนที่ชำระเกินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้อง
  • สามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563

 


2. สมบัติทัวร์

  • การเลื่อนและคืนตั๋วโดยสาร เส้นทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดต่าง ๆ ต้องทำรายการก่อนเดินทาง 3 ชั่วโมง เส้นทางจังหวัดต่าง ๆ - กรุงเทพฯ และเส้นทางระหว่างจังหวัด (รถหมวด 3) ต้องทำรายการก่อนเดินทาง 5 ชั่วโมง 
  • การคืนตั๋วโดยสาร จะถูกหักค่าธรรมเนียม 10% ต่อตั๋วโดยสาร 1 ใบ และจะต้องทำเรื่องการคืนตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
  • สามารถเลื่อนตั๋วโดยสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของสมบัติทัวร์ โดยทางเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการและเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร ซึ่งสามารถโทร. สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 1215 ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน 

 

 

3. การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10 – 11 เมษายน 2563 และวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน รวมทั้งงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) และสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

4. การบินไทย และ ไทยสมายล์แอร์เวย์

สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเส้นทางเดิม หรือหากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการบินก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระค่าส่วนต่างที่เกินมา นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท หรือในกรณีหมู่คณะจะไม่ยึดค่ามัดจำ แต่สามารถเก็บตั๋วโดยสารไว้ได้ 1 ปี

แม้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้อาจจะต้องยกเลิก หรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของผู้สูงอายุในต่างจังหวัด และลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแล รัฐบาลจึงจำเป็นต้องออกมาตรการภายใต้ พรก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ให้ได้ และรีบกลับมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ครั้งนี้ให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน


ร่วมดูแลสุขภาพให้กับคุณและคนที่คุณรัก ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอนโรงพยาบาลเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 500,000 บาท
สนใจรายละเอียดคลิก www.smk.co.th/prehealth.aspx หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ...เราประกัน คุณมั่นใจ...