ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย  จำกัด (มหาชน) ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กไทย โดยล่าสุด ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนบ้านมาบเหียง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความพร้อมในการให้บริการของห้องพยาบาลในโรงเรียน โดยมีคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ