ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : อบรมต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์ รู้ผลทันที ไม่เสียเวลา ช่วงโควิด-19

ประกันรถยนต์ : อบรมต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์ รู้ผลทันที ไม่เสียเวลา ช่วงโควิด-19

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกัน โดยเปิดให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดได้ทางระบบ e-Learning สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา หากใบขับขี่ของใกล้หมดอายุไม่เกิน 90 วัน ก็สามารถอบรมและสอบผ่านทางออนไลน์ได้เลย สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาบอกกัน

 

กรมการขนส่งทางบกโดยเปิดให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดได้ทางระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com ซึ่งรองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. เข้าสู่ระบบผ่านทาง Google Chrome ต้องเข้าระบบ ผ่าน Chrome เท่านั้น


2. เปิด Google Chrome  เข้าไปที่เว็บไซต์  www.dlt-elearning.com

 

3. คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม"
กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"

 


5. หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมีการแจ้ง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"

 

6.  เข้าสู่การชมวิดีโออบรม

เงื่อนไขของการชมวิดีโอ คือ "กรุณาตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ และหลังจากวิดีโอจบ จะมีปุ่มด้านล่างนี้ให้คลิกเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันอีกครั้ง" หากท่านรับชมด้วยโทรศัพท์มือถือ ควรดูตามแนวนอนของจอ 

 


8. ระหว่างรับชมวิดีโอ จะมีการสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ครั้ง  ให้ตอบให้ครบทั้ง 3 คำถาม

ลักษณะของข้อคำถามตามภาพด้านล่าง  ให้เลื่อนลงมาเพื่อเลือกคำตอบ จากนั้น กดปุ่ม "ตอบ"


9. เมื่อ กดปุ่ม "ตอบ" ระบบจะแจ้งผลว่าท่านได้ตอบคำถามแล้ว ตามภาพด้านล่าง ให้กดปุ่ม "ชมวิดีโอต่อ"  

โดยต้องชมวิดีโอ และตอบคำถามที่สุ่มขึ้นมาให้ครบทั้ง 3 คำถาม

 


11. เข้าสู่หน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้น จะเจอปุ่ม "กรอกข้อมูล"


12. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ แล้วกดปุ่ม "เสร็จสิ้นการอบรม

 

13. ระบบจะบันทึกข้อมูลการอบรม (ตอบคำถามครบ 3 ข้อ และมีการยืนยันตัวตนตามข้อ 12)
หากสำเร็จตามเงื่อนไขทุกข้อแล้ว จะปรากฏผลตามภาพด้านล่าง กดปุ่ม "กลับไปยังหน้าแรก" เพื่อตรวจสอบผลการอบรม

 

 

การตรวจสอบผลคะแนน


1. ตรวจสอบผลการอบรม เข้าไปที่เว็บไซต์  www.dlt-elearning.com
กรอกข้อมูล และกดปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์"


2.  ผู้มีผลผ่านการอบรมในระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก  ให้ รอ จนกว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตอีกครั้ง ผู้ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และมีผลการอบรมในระบบ e-Learning โดยจะต้องยื่นคำขอภายใน 15 วันทำการ หลังจากมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอื่น

โดยต้องมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ชำระค่าธรรม ถ่ายรูปใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่สำนักงานขนส่ง (สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ)

 


ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 กรมขนส่งทางบกได้ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 1 ปีขึ้นไป ให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ แต่ต้องมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น


อบรมต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์  สะดวก ลดระยะเวลา ไม่ต้องออกนอกบ้าน ตามการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สะดวกแบบนี้ หากใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุภายใน 90 วันนี้ ก็สามารถใช้วิธีอบรมต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์ได้เลย เพราะช่วยเราประหยัดเวลาได้มาก 

 

แม้ต้องอยู่บ้าน ก็ไม่พลาด สามารถ เช็ก ซื้อ ชำระเบี้ย ประกันรถยนต์ ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่ www.smk.co.th 
สะดวก ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา เพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง  
สินมั่นคงพร้อมดูแล และคุ้มครองคุณ ด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
สินมั่นคงประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..

Photo source: freepik.com
ที่มา : dlt-elearning.com