ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

สินมั่นคงประกันภัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 50 ชุด ให้แก่มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนและการศึกษาของเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแล ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศีกษาหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในอนาคตต่อไป ณ อาคารสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา